Varför är det visuella viktigt?

Elin Drotz – 2min läsning – Uppdaterad 2022

Hemsidan är den plattform kunderna kommer att besöka för att leta infromation. Det innebär att den behöver vara målgruppsanpassad för just dina kunder. Vad innebär då målgruppsanpassning? I inlägget som rörde målgruppsanalys och social media marketing tog vi bland annat upp att genom en målgruppsanalys lär du känna den målgrupp du vill nå ut till. Har du missat det inlägget hittar du det här. Detta går då att använda i den målgruppsanpassning som behöver göras. Besöker dina kunder dig genom mobilerna? Hur hittade de till din hemsida? Hur gamla är dem? Genom att lära känna din målgrupp vet du vad de har för behov och intressen, vilket i sin tur leder till att du kan de dem en skräddarsydd upplevelse. 

När det rör hemsidan är det viktigt att den är lättorienterad, snabb och enkelt att förstå. Det innebär att valet av strukturen är essentiell för att kunden ska få en bra upplevelse. Är hemsidan lätt att navigera sig i? Känns den logisk? Den ska dessutom vara snabb i den mån att det inte står och laddar, då kommer kunden tappa intresse och förmodligen lämna hemsidan. Oavsett om du har vad den behöver eller inte. Hemsidan behöver dessutom vara enkel att förstå. Ligger saker på ställen som känns självklara? Känns det som att hemsidan kan hjälpa kunden hitta det den söker? 

Dessutom är det väsentligt att hemsidan är tilltalande visuellt. Ingen vill besöka en hemsida som känns svårnavigerad, tung och långsam.  

Allt detta behöver tas i beaktning när du bygger upp din hemsida. Vi på NG Media är experter på detta, låt oss hjälpa dig. Läs mer här!